Grøn energi
Grøn energi fik sin begyndelse på Rybjerggaard i 1989, hvor Kresten Christensen opførte sin første vindmølle af mærket Dansk vind Teknik.

Tanken om at landbrugets erhvervet pludselig havde mulighed for at bidrage med grøn energi til samfundet var helt unik. Det var startskuddet på en grøn omstilling i Danmark som vi ønskede at være en del af. Vi så det som et alternativ til den traditionelle produktion som var planteavl og husdyrproduktion. Denne niche resulteret i, at Rybjerggaard op gennem 1990 erne opførte flere Vestas vindmøller.

Videreudvikling
En videreudvikling af projektet om en Co2 neutral landbrugs tog et trin nærmere i 2001, da Jens valgte at forgrene den grønne omstilling med biogas produktion. Det var stadig en teknologi som var i sin barndomsstadie og et sjældent syn i landskabet.

Det at anvende husdyr gødning til fremstilling af grøn elektricitet, og herefter udbringe den på markerne gav god mening. Restproduktet fra biogassen var en homogen gylle samt varmekilde til svinestalde og korntørring. Interessen og viljen til at fortsætte af samme linje resultere i en yderligere udvidelse af biogas anlægget i 2016. Her skulle der produceres metangas til salg.

Fremtidig planer på gården er at arbejde videre med at reducere Co2 udledningen på ejendommene. Fokus områder kunne være vores staldsystemer, hvor man kunne tænke nye løsninger ind i den daglig produktion. Her tænkes især på reduktion af strømforbrug og vandforbrug pr. produceret dyr. Til at synliggøre disse fremskridt kunne det eventuelt være nyttigt at udarbejde grøn regnskab i fremtiden.