På de i alt 870 ha jord dyrkes traditionel samt niche produktion. Afgrøderne Hvede, vårbyg, havre og Rug anvendes hovedsageligt til foderfremstilling. Niche afgrøder kan nævnes spinat og frøgræs der er til direkte salg. Derudover fremstilles også energiafgrøder såsom roer, Slæt græs og majs til egen biogasproduktion.

Moderne maskinpark
Vi råder over en moderne maskinpark, som klarer alle markens arbejdsopgaver. Der er kun hjælp fra maskinstation til såning/optagning af majs og roer til biogasanlægget.

På Rybjerggaard kan hele høsten opbevares i haller og siloer fordelt på flere ejendomme. Korntørreri foregår på 2 ejendomme, hvor det ene anlæg er et gennemløbstørreri, hvor 60 % af varmekilden kommer fra biogas. Det andet tørreri er stålsiloer med omrøring fra Dancorn, hvor varmekilden er et 700 KW Faust halmfyr.

Der bliver årligt indsamlet ca. 2000 tons halm. Halmen benyttes til flere formål.

Her kan nævnes følgende:

  • Halm til salg.
  • Halm til egen halmfyr.
  • Frøgræs halm som ingrediens i biogasanlægget.

I Marksæsonen er ca. 3 faste personer beskæftiget i markbruget samt 2 personer kombineret med staldarbejde.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller er du i tvivl, hjælper vi dig gerne. Kontakt os på mail eller telefon, så vender vi tilbage med svar hurtigst muligt.

Kontakt os nu